Profesia days Košice

ĎAKUJEME!

Mesiace príprav, desiatky ľudí v tíme a spoločné nadšenie – to všetko predchádzalo druhému ročníku Profesia days Košice. V mene Profesia vám ďakujeme, že ste ho tvorili spolu s nami. Veríme, že ste si odniesli množstvo nápadov a inšpirácie, nové skúsenosti a možno aj prácu. Tešíme sa na vás opäť o rok v metropole východného Slovenska! 

Novinky

Ohodnotil/a si podujatie? Pozri, či si vyhral/a!

Čítať viac

Profesia days Košice podľa Alfonziek

Čítať viac

Kto sú NAJvystavovatelia Profesia days Košice?

Čítať viac
LOAD MORE Pozrieť všetky

Vystavovatelia

Sleduj nás na sociálnych sieťach

Kontaktujte nás

Adresa
Profesia, spol. s r. o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava
Telefón a email
Pre klientov:
+421 233 006 791
vystava@profesia.sk
Pre návštevníkov:
+421 907 020 335

V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19, Bratislava 811 09 IČO: 35800861 za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie so spoločnosťou Profesia spol. s r.o. Osobné údaje budú poskytuté tretím stranám na účely IT servisu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú vymazané. Viac informácií o zásadách so spracovaním osobných údajov v spoločnosti Profesia, spol. s r.o.

SPRÁVA ODOSLANÁ!