Profesia days Košice

ĎAKUJEME!

Mesiace príprav, desiatky ľudí v tíme a spoločné nadšenie – to všetko predchádzalo druhému ročníku Profesia days Košice. V mene Profesia vám ďakujeme, že ste ho tvorili spolu s nami. Veríme, že ste si odniesli množstvo nápadov a inšpirácie, nové skúsenosti a možno aj prácu. Tešíme sa na vás opäť o rok v metropole východného Slovenska! 

Novinky

Ohodnotil/a si podujatie? Pozri, či si vyhral/a!

Čítať viac

Profesia days Košice podľa Alfonziek

Čítať viac

Kto sú NAJvystavovatelia Profesia days Košice?

Čítať viac
LOAD MORE Pozrieť všetky

Vystavovatelia

Sleduj nás na sociálnych sieťach

Adresa
Profesia, spol. s r. o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava
Telefón a email
Pre klientov:
+421 233 006 791
vystava@profesia.sk
Pre návštevníkov:
+421 907 020 335

Kontaktný formulár

V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19, Bratislava 811 09 IČO: 35800861 za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie so spoločnosťou Profesia spol. s r.o. Osobné údaje budú poskytuté tretím stranám na účely IT servisu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú vymazané. Viac informácií o zásadách so spracovaním osobných údajov v spoločnosti Profesia, spol. s r.o.

SPRÁVA ODOSLANÁ!