Otestuj si svoje počítačové zručnosti vďaka Košice IT Valley

Zisti úroveň svojich IT schopnosti priamo na festivale príležitostí Profesia days Košice. Tvoje počítačové zručnosti, vedomosti o internete a sociálnych sieťach, či webovom marketingu si môžeš nechať preveriť pomocou IT Fitness testu. Test pozostáva zo šiestich sekcii, pričom každá je zameraná na inú oblasť tvojich IT zručností.

Ako test vyzerá?
Test obsahuje dve verzie. Jeden je pre základné školy a druhý sa sústredí na stredné, odborné a vysoké školy. Celé testovanie pozostáva z 30 otázok z týchto IT oblastí: Internet, bezpečnosť a počítačové systém, kolaboratívne nástroje a sociálne siete, kancelárske nástroje, komplexné úlohy, online marketing.
V každej z nich je správna práve jedna odpoveď. Po úspešnom dokončení testu sa zobrazí tvoj percentuálny výsledok a slovné ohodnotenie. Zároveň získaš na tvoj e-mail certifikát, ktorý môžeš pripojiť k tvojmu CV.

  • Čo získam tým, že sa otestujem?
    hodnotenie úrovne svojich vedomostí v teste, ktorý bol zostavený špičkovými odborníkmi v oblasti IT
  • komplexné otestovanie svojich IT zručností – test je pomerne časovo i vedomostne náročný a testuje nielen tvoje vedomosti, ale i schopnosti uplatniť ich efektívne a prakticky
  • certifikát, ktorý môžeš priložiť k životopisu ako podklad o svojich IT znalostiach

Testovanie bude prebiehať v priestoroch Testovacej miestnosti od 9:00 do 19:00 hod. Ostrov startupov & IT spolu s testovaním pre teba pripravilo Košice IT Valley.