Najlepší vystavovatelia Profesia days Žilina očami utajených uchádzačov

Billa s.r.o., Lidl Slovenská republika, v.o.s. a ON Semiconductor Slovakia, a.s. – tí najatraktívnejší vystavovatelia 3. ročníka Profesia days Žilina. Vybrali ich naše tajné uchádzačky – Janka, Nika a Janka. Počas dvoch dní hodnotili individuálne každého vystavovateľa v piatich kategóriách: komunikatívnosť, informovanosť, kvalita materiálov, relevantnosť ponúk a originalita prezentácie. 

Blahoželáme!

 

A ako videli Profesia days tajní uchádzači?

Janka

Dva dni ako špiónka? Áno, aj to sa dá. Na Profesia days v Žiline.

Išlo o festival pracovných príležitosti, kde zamestnávatelia prezentovali svoju prácu, aktivity a hlavne pracovné ponuky pre návštevníkov. Boli to dva zaujímavé dni plné komunikácie, pozorovania, interakcie a veru aj dobrých maškŕt.

Moja úloha špiónky bola tajná a preto som sa tak aj obliekla- obyčajne. A obyčajným krokom som sa vmiešala do davu prichádzajúcich ľudí hneď na začiatku prvého dňa. Postupne som obchádzala každý stánok a vstrebávala dojmy vyplývajúce z komunikácie, informovanosti, kvality propagujúcich materiálov, relevantnosti ponúk a celkovej originality prezentácie. To boli hodnotiace atribúty, ktoré som ako ženská verzia Jamesa Bonda mala zohľadňovať.

Komunikácia a informovanosť bola na veľmi vysokej úrovni. Aj keď priznám, vyhla som sa zákerným otázkam. Zaujímal ma hlavne všeobecný prehlaď o firme, o voľných pracovných pozíciách, o možnostiach práce z domu, alebo ponuke duálneho vzdelávania. Prekvapilo ma vysoké množstvo voľných pracovných pozícii, a kebyže si prácu seriózne hľadám, určite by som tu zanechala nejeden svoj životopis. Na druhej strane, očakávala som silné zastúpenie možnosti práce z domu, k čomu sa mnoho zamestnávateľov len čiastočne prikláňalo. Potešená som bola prítomnosťou IPčka, internetovej poradne pre mladých, ktorú prezentovali šikovné mladé dievčatá. Je určite dôležité, aby mladí ľudia vedeli, že v náročných životných situáciách sa môžu na niekoho obrátiť.

Kvalita propagačného materiálu sa medzi vystavovateľmi mierne líšila. Za celkovú originalitu prezentácie by som však dala body viacerým firmám, napr. Slovak Telekom, a.s., ktorý ma na úvod prekvapil cukrovou vatou. Páčilo sa mi u firmy Kros, a.s., kde mali stánok oblepený lepkami, ktoré uvádzali odpovede návštevníkov na to, čo si najviac vážia u zamestnávateľa.

Keďže sme boli tri špiónky na jednom mieste, museli sme spojiť hlavy dokopy a vybrať troch najlepších vystavovateľov. Naša voľba padla na firmy, ktoré mali vysoké skóre vo všetkých hodnotiacich atribútoch a zároveň sme sa u nich príjemne zabavili. A tak výhercami 3.ročníka žilinského festivalu pracovných príležitostí sa stali Billa, Lidl a OnSemi.

Ďakujem Profesii, že som sa mohla tohto festivalu zúčastniť, bola to pre mňa veľmi zaujímavá a obohacujúca skúsenosť.


Nika

Vo svete agentov sú tajomstvá základom hry. Na Profesia days bolo jedno dôležité tajomstvo odhalené: efektívna komunikácia je kľúčom každého vzťahu, aj toho pracovného. 🔑

Všetci sme už iste pocítili rozdiel medzi kvalitnou, hlbokou konverzáciou, kde prevažuje porozumenie a podpora, a plytkým rozhovorom, ktorému chýba záujem a empatia. Zručnosť prejavu a poskytnutie relevantných informácií sa častokrát stávajú rozhodujúcim kritériom pri výbere služby, produktu, ale aj práce. Ako sa spoločnosti vyrovnávajú s výzvou nadväzovať kontakt s potenciálnymi zamestnancami, partnermi a zákazníkmi? Na festivale Profesia days som mala možnosť priblížiť sa k tejto otázke z jedinečnej perspektívy.

Počas podujatia som diskrétne pozorovala zamestnávateľov a ich reprezentantov, pozorne skúmala komunikačné a prezentačné zručnosti, získavala informácie o pracovných ponukách a hodnotila originalitu prezentácii a materiálov. Popri tom som stretla mnoho pozoruhodných ľudí, zažila veľa príjemných a vtipných momentov a takisto som si zahrala viacero rolí, aby som svoju misiu udržala v tajnosti. 🕵️‍♀️

Viacerí z vystavovateľov vynikali v transparentnosti, úprimnosti a ochote pomôcť, zatiaľ čo niektorí roboticky odpovedali na otázky a nevyužili príležitosť odlíšiť sa. Hľadanie práce si vyžaduje informovanosť, rovnako zo strany uchádzača, ako aj zamestnávateľa. Tí, ktorí dokázali presvedčivo a s nadšením vysvetliť svoje produkty, prostredie, procesy a prepojiť ich s našimi potrebami, na mňa zanechali trvalý dojem.

Vybrať troch TOP vystavovateľov nebolo jednoduché, predsa len sa každý snažil zapôsobiť. No najlepší celkový zážitok sme si aj dvoma tajnými kolegynkami odniesli z potravinových reťazcov @BILLA s.r.o. a @Lidl Slovenská Republika, v.o.s. a technicko-inovačných lídrov @ON Semiconductor Slovakia, a.s. 🏆 Ich stánky boli originálne, plné kvalitných reklamných predmetov, zábavných hier a kvízov, ale predovšetkým profesionálov ochotných s úsmevom na tvári odpovedať na naše otázky.

Profesia days mi otvorili dvere do sveta firemných príbehov a vdýchli život a dušu spoločnostiam, ktoré som predtým len okrajovo pozorovala z billboardov a reklám. Osobné stretnutie dodalo pracovným ponukám hĺbku a na rozdiel od formálnych pohovorov by som v nich pokojne pokračovala ešte hodiny. 🤫 Propagačné predmety a materiály, ktoré si spoločnosti pripravili vypovedali o ich hodnotách a tvorivosti. Program bol príjemne doplnený o zaujímavé prednášky a workshopy, na ktoré sa mi z času na čas podarilo odbehnúť a obohatiť sa o informácie a praktické tipy k aktuálnym trendom.

Po dvoch intenzívnych dňoch plných smiechu, kvalitných prezentácii a pútavých rozhovorov som si odniesla, okrem tašky plnej zábavných a praktických vecí, nové skúseností a kontakty. Každý hrnček, pero, záložka, či eko taška mi pripomína, že komunikácia môže byť rovnako kreatívna a originálna ako samotné práce, ktoré hľadáme.

Na záver sa mi potvrdilo pravidlo: v jednoduchosti je krása, no kreativite sa medze nekladú. 🎨

A samozrejme, výhercom srdečne gratulujem!

Ďakujem za možnosť byť súčasťou a zažiť túto skvelú akciu.


Janka

Profesia days 2023 Žilina – dni plné kariéry, profesijného života

Návrat do pracovného života po piatich rokoch rodičovskej dovolenky – nemyslela som si, že prinesie toľko obáv a pochybností, čo však na druhej strane posúva človeka vyskúšať rôzne možnosti hľadania práce a zaradenia sa do pracovného života.

Profesia zorganizovala, tak ako zvykne v Bratislave a Košiciach aj v Žiline a tento rok v priestoroch Domu odborov, úžasnú možnosť, festival Profesia days 2023 Žilina, “nadupané dni“ plné programu, zážitkov, možností, zábavy.

Počas 2 dní boli rôzne firmy a inštitúcie v stánkoch na roztrhanie, aby mohli každému účastníkovi prezentovať svoje produkty a služby, komunikovať, poskytovať informácie, materiály a doslova svetové možnosti pracovného uplatnenia. Je to skvelá príležitosť ako zostať v povedomí, nadväzovania kontaktov, príležitosť pre spoluprácu, rozhodnutia pre štúdium a samozrejme, aj nájdenia si zamestnania.

Účastníci sa tiež mohli zapojiť do rôznych interakcií, hier a súťaží, priamej registrácie do zamestnania a občerstviť sa ochutnávkami. Okrem návštevy stánkov bolo možné zúčastniť sa prednášok a workshopov na rôzne aktuálne témy Skill sessions a zoznámiť sa s novými technológiami alebo umelou inteligenciou v Skill Lab zóne.

Vystavovatelia s priateľským a otvoreným prístupom prezentovali svojich zamestnávateľov a ako jedna z troch tajných agentiek som sa popri získavaní informácií o voľných pracovných miestach zúčastnila na hodnotení a vyhlásení Najvystavovateľa Profesia days Žilina 2023.

Do tejto role som sa vžila hneď, keďže si aj reálne prácu hľadám. Tým, že som sa pristavila pri každom jednom vystavovateľovi som získala ešte viac informácií, ako som očakávala  a tiež väčší prehľad, napríklad o identite a hodnotách firiem, ich organizačnej kultúre, procesoch, benefitoch, spokojnosti aktuálnych zamestnancov, plánov do budúcnosti.

Hodnotenie pozostávalo z 5 kritérií: komunikatívnosť, informovanosť, kvalita materiálov, relevantnosť pracovných ponúk a originalita prezentácie. Zo 48 stánkov bolo naozaj náročné vybrať 3 vystavovateľov a po spoločnej diskusii sme sa zhodli na nasledovnom poradí:

  1. Billa s.r.o.
  2. Lidl Slovenská republika, v.o.s.
  3. ON Semiconductor Slovakia

Nedá mi však nespomenúť aj ďalších skvelých ako Zberné suroviny Žilina a.s., Slovak Telekom, KROS a.s., Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Pixii z Liptovského Mikuláša.

Úžasné bolo vedieť, ako rôzne odvetvia napredujú a prekvapilo ma, že skutočne nielen uchádzači o zamestnanie majú čo robiť s hľadaním práce, ale aj zamestnávatelia doslova bojujú, aby obsadili pozície hlavne v stavebníctve a strojárstve. Ani si neuvedomujeme, koľko možností máme a je len na nás, ako ich uchopíme.

Veľká vďaka patrí Profesii a každému jednému vystavovateľovi za cenné informácie a rady, prílev energie, povzbudenia, nádeje a aj veľa smiechu. Jednoducho povedané a napísané, Profesia days sú neskutočná cesta profesijným životom, kde to naozaj žije.