Modelové pohovory na Profesia days

Profesionálny pohovor je skutočná veda. Šťastie praje pripraveným

Bratislavská Incheba minulý týždeň hostila už 9. ročník veľtrhu príležitostí Profesia days, ktorého hlavným cieľom je stretnutie zamestnávateľov a uchádzačov o prácu tvárou v tvár. Okrem príležitosti stretnúť sa vzájomne naživo, inšpiratívnych prednášok, vzdelávania a zábavy, mohli návštevníci absolvovať modelové pohovory s personalistami zo spoločnosti Grafton Slovakia. Vyskúšali si tak, ako vyzerá reálny pohovor s profesionálnymi konzultantmi v praxi a to počas celých dvoch dní trvania veľtrhu príležitostí.

Organizátor podujatia vyhradil špeciálnu časť, kde mohlo prebiehať až 5 takýchto pohovorov s kandidátmi súčasne. „Kandidáti boli inštruovaní a viedli pohovor ako reálny, čiže naozaj sa ich pýtali otázky, ktoré sa ich buď my u nás v Grafton Slovakia pýtame, alebo vieme, že firmy sa pýtajú na pohovoroch a snažili sa im počas alebo po takomto rozhovore dať spätnú väzbu na to, čo ten kandidát robil dobre, čo by mal zmeniť, na čo sa pripraviť a čo očakávať,“ hovorí Michal Batis zo spoločnosti Grafton Slovakia.

Návštevníci boli o tejto možnosti informovaní vopred a aj priamo na mieste. Jednotlivé pohovory trvali približne 20-30 min. a tešili sa úspechu – „V podstate tieto pohovory prebehali neustále, keďže záujem účastníkov bol naozaj veľký,“ pokračuje. A aké boli dojmy uchádzačov, ktorí modelové pohovory absolvovali? „Ja sám som si niekoľko z týchto pohovorov viedol a každý z kandidátov bol po skončení naozaj vďačný. Boli to ľudia, ktorí buď dlho neboli na pohovore alebo dokonca nikdy v živote neabsolvovali taký pohovor. Bola to pre nich cenná skúsenosť, dostali nové informácie, niektorí dokonca odchádzali šokovaní, pretože nečakali, že je okolo toho až taká veda,“ dodáva s úsmevom.

Čo by odkázal Michal Batis uchádzačom? „Najčastejšou chybou je, že sa kandidáti nevedia správne odprezentovať. Aj zdanlivo jednoduchá otázka „povedzte mi niečo o sebe, akej práci ste sa venovali?“ spôsobila, že nevedeli prísť v niektorých prípadoch s konštruktívnym popisom. Odporúčam im preto vopred si pripraviť odpovede na otázky, ktoré počas pohovorov určite padnú. To je, napríklad – Čo dnes robíte? Pre koho to robíte? Ako dlho to robíte? Ako vyzerá váš bežný deň v práci?“ a hovorí, že toto považuje za absolútny základ. Ďalej dodáva, že ľudia majú problém baviť sa o plate, konkrétne počas veľtrhu to bolo v určitých prípadoch priam až tabu, čo je chyba, podľa Michala Batisa musí uchádzač poznať svoju predstavu o plate. Rovnako mali uchádzači problém odpovedať na otázku, čo ich motivuje? „Mnohí prišli len s tým, že si hľadajú prácu a uvidia, na čo natrafia. Pasivitu bolo cítiť a to sme sa snažili zmeniť a povzbudiť ich k tomu, aby boli aktívni,“ a uzatvára, že takáto aktivita má na veľtrhu príležitostí svoje dôležité miesto.

 

Grafton Slovakia si z 9. ročníka Profesia days v Bratislave odniesol ocenenie 3. NAJvystavovateľ veľtrhu.