Profesia days Košice

KOŠICE, ĎAKUJEME!

Jeden deň, vyše stovka vystavovateľov, tisícky návštevníkov a nekonečno rôznych príležitostí – aj taký bol 3. ročník festivalu príležitostí Profesia days Košice, ktorý prekonal aj naše očakávania. Ďakujeme všetkým, ktorí boli jeho súčasťou spolu s nami. Už teraz sa tešíme opäť o rok!

Novinky

Páčilo sa ti na Profesia days? Ak si zanechal/a feedback, možno si vyhral/a!

Čítať viac

Vyžrebovali sme víťazov hodnotných cien. Nájdeš sa medzi nimi?

Čítať viac

Profesia days Košice 2019 očami tajných uchádzačov „Alfonzov“

Čítať viac

Profesia days Košice: Toto sú najvystavovatelia ročníka 2019

Čítať viac

Vystavovatelia

VYSTAVUJTE NA PROFESIA DAYS!

Chcete zviditeľniť vašu spoločnosť a prilákať relevantných kandidátov? Staňte sa súčasťou Profesia days Košice.

Chcem vystavovať!

Sleduj nás

Adresa
Profesia, spol. s r. o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava
Telefón a email
Pre klientov:
+421 233 006 791
vystava@profesia.sk
Pre návštevníkov:
+421 907 020 335

Kontaktný formulár

V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19, Bratislava 811 09 IČO: 35800861 za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie so spoločnosťou Profesia spol. s r.o. Osobné údaje budú poskytuté tretím stranám na účely IT servisu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú vymazané. Viac informácií o zásadách so spracovaním osobných údajov v spoločnosti Profesia, spol. s r.o.

SPRÁVA ODOSLANÁ!