Festival očami tajných testovačiek

Hana, Henrieta, Simona, Dominika a Saša. Pätica tajných testovačiek „Alfonziek“, ktoré strávili celé dva dni na festivale príležitostí Profesia days s jasnou misiou: nájsť tých najlepších z najlepších. Hodnotili nielen atraktivitu prezentácií jednotlivých firiem, ale aj komunikatívnosť, ochotu, informovanosť o pozíciách, ktoré ponúkajú, ako aj ich relevantnosť a ďalšie.

Prečítaj si články od našich Alfonziek: