ZSSK CARGO
ZSSK CARGO

Kto sme

Sme najskúsenejší železničný nákladný dopravca na Slovensku s takmer 80% podielom na trhu. Našim cieľom je poskytovať spoľahlivé, odborné a bezpečné služby orientované na potreby a požiadavky zákazníkov. K našim hlavným činnostiam patria služby nákladnej prepravy; služby prekládky tovarov; oprava, údržba a prenájom železničných koľajových vozidiel.

Koho hľadáme

Hľadáme šikovných ľudí, ktorí majú pozitívny prístup k práci, nie je im cudzia zodpovednosť, disciplinovanosť a vytrvalosť a ktorí sa radi učia nové veci. Aktuálne máme záujem rozšíriť rady zamestnancov o také profesie ako sú: rušňovodiči, sprievodcovia nákladných vlakov, vozmajstri, elektronici, elektromechanici, zámočníci a zvárači a ďalšie podporné profesie z oblasti prevádzky a opráv.

Čo ponúkame

Našim zamestnancom poskytujeme stabilné pracovné prostredie,trvalý pracovný pomer, zaujímavé mzdové ohodnotenie vrátane pravidelného zvyšovanie mzdy, tuzemské a zahraničné cestovné výhody. Vybraným nosným profesiám poskytujeme tiež náborový a stabilizačný príspevok.