Žilinský samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj

Kto sme

Územie Žilinského kraja patrilo k Liptovskej, Oravskej a Turieckej stolici od stredoveku až do 1923. Západná časť kraja spolu s okresmi Bytča, Žilina, Kysucké Nové Mesto a Čadca prislúchala k Trenčianskej stolici. Žilinský kraj bol založený v roku 1949, a začlenil aj okresy Považská Bystrica a Ilava, ktoré v súčasnosti patria k Trenčianskemu kraju. Región administratívne fungoval až do svojho zrušenia v roku 1960. Žilinský kraj bol opätovne založený v júli 1996 prostredníctvom zákona č. 221/1996 o administratívnom a územnom členení Slovenskej republiky. V roku 2001 Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 302/2001 o samospráve vyšších územných celkov a zákon č. 303/2001 o voľbách do orgánov samosprávnych krajov, na základe ktorého vzniklo na Slovensku osem samosprávnych krajov (vyšších územných celkov). V rámci tohto nového územného - administratívneho systému sa územie Žilinského kraja začlenilo pod Žilinský samosprávny kraj. Prvé voľby do zastupiteľstiev vyšších územných celkov (regionálnych parlamentov) a voľby ich predsedov sa konali 1. decembra 2001. Predsedovia Žilinského samosprávneho kraja od roku 2001: volebné obdobie (2001 – 2005): Jozef Tarčák volebné obdobie (2006 – 2009): Juraj Blanár volebné obdobie (2009 – 2013): Juraj Blanár volebné obdobie (2013 - 2017): Juraj Blanár volebné obdobie (2017 - 2022): Erika Jurinová Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja je zložené z 57 poslancov. Žilinský samosprávny kraj sa rozkladá v severozápadnej časti Slovenska a je tretím najväčším krajom Slovenskej republiky. Hraničí s Českou republikou a na severe s Poľskom. Má spoločné hranice s tromi ďalšími krajmi Slovenska - Trenčianskym, Banskobystrickým a Prešovským. Zahŕňa 5 regiónov (Horné Považie, Kysuce, Liptov, Orava a Turiec) a 11 okresov (Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín a Žilina). Základné ukazovatele ŽSK: Rozloha: 6 809 km2 Počet obyvateľov: 690 778 (2016) Hustota osídlenia: 101,4 obyvateľov na km2 Sídlo kraja: Žilina Regionálny HDP: 12 600 Eur na obyvateľa (2015) Počet nezamestnaných: 4,67 % (1/2018) Priemerná mesačná mzda: 950 Eur Počet okresov: 11 Počet miest: 19 Počet obcí: 296 Regióny ŽSK: Horné Považie Kysuce Liptov Orava Turiec Mestá a obce ŽSK: Mestá a obce ŽSK Výsledky volieb: rok 2009 - I. kolo rok 2005 - II. kolo rok 2005 - I. kolo