Železnice Slovenskej republiky
Železnice Slovenskej republiky

Kto sme

ŽSR, ako manažér infraštruktúry, zabezpečujú činnosti súvisiace s prevádzkovaním železničných dráh a riadením dopravy na dráhach prostredníctvom svojich vnútorných organizačných jednotiek pôsobiacich na celom území SR.

Koho hľadáme

Hľadáme uchádzačov s vysokoškolským, úplným stredným vzdelaním s maturitou alebo stredným vzdelaním v odbore doprava, elektrotechnika, strojárstvo alebo stavebníctvo.
Ponúkame prácu v pozíciách:
- Výpravca
- Návestný majster
- Zámočník koľajových konštrukcií
- Elektromontér
- Rušňovodič
- Posunovač
- Signalista
- Dozorca výhybiek
- Montér oceľových konštrukcií.

Čo ponúkame

Naša firma venuje maximálnu pozornosť profesijnému rozvoju zamestnancov lebo len ich odbornosť, profesionalita a sociálna rovnováha sú zárukou kvality a úspechu. Máme vybudovaný systém celoživotného odborného vzdelávania, zaručujúci stály odborný rast a profesionalitu. Sociálny dialóg so zamestnancami vyjadruje uzavretá Kolektívna zmluva, ktorá patrí medzi najkvalitnejšie na Slovensku.