Železnice Slovenskej republiky
Železnice Slovenskej republiky

Kto sme

Železnice Slovenskej republiky, ako manažér železničnej infraštruktúry, zabezpečujú činnosti súvisiace s prevádzkovaním železničných dráh a riadením dopravy na dráhach prostredníctvom svojich vnútorných organizačných jednotiek pôsobiacich na celom území SR.

Koho hľadáme

Hľadáme uchádzačov s vysokoškolským, úplným stredným vzdelaním s maturitou alebo stredným vzdelaním v odbore doprava, elektrotechnika, strojárstvo alebo stavebníctvo. Ponúkame prácu v pozíciách: - Výpravca - Návestný majster - Zámočník koľajových konštrukcií - Elektromontér - Rušňovodič - Posunovač - Signalista - Dozorca výhybiek - Montér oceľových konštrukcií.

Čo ponúkame

Naša firma venuje maximálnu pozornosť profesijnému rozvoju zamestnancov, lebo len ich odbornosť, profesionalita a sociálna rovnováha sú zárukou kvality a úspechu. Máme vybudovaný systém celoživotného odborného vzdelávania, zaručujúci stály odborný rast a profesionalitu. Sociálny dialóg so zamestnancami vyjadruje uzavretá Kolektívna zmluva, ktorá patrí medzi najkvalitnejšie na Slovensku.