Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (BIVIO)
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (BIVIO)

Kto sme

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike je celoslovenskou organizáciou. Aktivity pre ľudí s mentálnym postihnutím realizujeme už 40 rokov. Združujeme viacero združení pracujúcich na lokálnej úrovni. Sme aktívni v mnohých oblastiach: vydávame časopisy a odborné publikácie, organizujeme vzdelávacie aktivity pre ľudí s mentálnym postihnutím a pre odborníkov, ovplyvňujeme tvorbu legislatívy, poskytujeme sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu. Prevádzkujeme Centrum BIVIO, v ktorom zamestnávame aj ľudí s mentálnym postihnutím. V rámci centra poskytujeme aj možnosť pre mladých ľudí s mentálnym postihnutím na to, aby získali pracovné zručnosti a skúsenosti. Tie môžu získavať v reštaurácii, hotely a práčovni, ktoré v rámci Centra BIVIO prevádzkujeme.

Koho hľadáme

Hľadáme študentov so záujmom absolvovať prax v zariadeniach reštaurácie, hotela či práčovne Centra BIVIO.

Čo ponúkame

Ponúkame prácu v akceptujúcom prostredí a podľa individuálnych možností a schopností zamestnanca. Snažíme sa rešpektovať zdravotný stav zamestnanca a jeho osobný život. Centrum BIVIO je situované v rezidenčnej štvrti mestskej časti Bratislava Rača, ďaleko od hluku a zhonu centra mesta. Pre absolventov praktických škôl a odborných učilíšť ponúkame možnosť získať pracovné zručnosti a skúsenosti v reálnych podmienkach a následne im pomôžeme aj s hľadaním vhodného zamestnania.