Zbor väzenskej a justičnej stráže
Zbor väzenskej a justičnej stráže

Kto sme

Ozbrojený zbor, ktorý plní úlohy súvisiace s výkonom väzby, výkonom trestu odňatia slobody, ochranou a strážením objektov zboru a ochranou poriadku a bezpečnosťou v súdnych objektoch.

Koho hľadáme

V Zbore väzenskej a justičnej stráže hľadáme šikovných a pracovitých ľudí so zmyslom pre spravodlivosť. Ceníme si spoľahlivosť, zodpovednosť, pracovitosť a disciplinovanosť. Uchádzači o prácu v Zbore väzenskej a justičnej stráže musia spĺňať podmienky predpísané zákonom č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.

Čo ponúkame

- istotou zamestnania a pravidelný príjem aj počas PN alebo OČR - možnosť vzdelávania a kariérneho rastu - možnosť rehabilitácie a rekreácie v našich zariadeniach - výhodné sociálne zabezpečenie - sofistikovaný sociálny systém - zdravotnú starostlivosť