Youth for Equality
Youth for Equality

Kto sme

Yout for Equality je občianske združenie založené ako miestna mládežnícka iniciatíva s cieľom realizovať pozitívne zmeny a rozvíjať aktivity na miestnej, ale aj medzinárodnej úrovni v oblasti vzdelávania, trhu práce, ochrany ľudských práv a životného prostredia pre osobný a profesionálny rozvoj mládeže a ich integrácie do spoločnosti. Naša organizácia organizuje vzdelávacie aktivity, podujatia a workshopy. Podporujeme sociálne začlenenie prostredníctvom integrácie mladých a znevýhodnených ľudí na trh práce. Poskytujeme poradenstvo a organizujeme miestne workshopy ale aj medzinárodnné projekty pre mládež s cieľom poskytnúť im informácie o rôznych vzdelávacích a kariérnych príležitostiach na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

Jazykové znalosti

: a2, b1, b2, c1, c2