Výpomoc so srdcom
Výpomoc so srdcom

Kto sme

Program Výpomoc so srdcom vytvorila spoločnosť Profesia s cieľom zvyšovať šance ľudí so zdravotným znevýhodnením (ZZ) na trhu práce. Firmy majú bezplatný prístup ku životopisom ZŤP uchádzačov cez Profesia.sk a informujeme ich aj o možnosti využiť chránené dielne cez Dielne.sk. Prepájame školy s firmami, ktoré sú ochotné umožniť prax študentom so ZZ (napr. domáce práce, masáže, manikúra). Aktuálne si cca 25 % uchádzačov so ZZ prácu cez Profesia.sk nájde a toto číslo chceme každoročne zvyšovať.
Počas festivalu Profesia Days v spolupráci s partnermi zabezpečujeme adresné služby pre ľudí so ZZ (kariérne poradenstvo, tlmočníkov posunkového jazyka, pomoc s tvorbou životopisu, legislatívne poradenstvo) Organizujeme workshopy pre firmy, aby vedeli naplno využiť pracovný potenciál aj uchádzačov so ZZ. (najbližšie bude 26. 2. o 13,30 hod. v spoločnosti Profesia)
Prinášame praktické riešenia, ako sa dá upraviť pracovné miesto tak, aby bolo vhodné aj pre nevidiacich, slabozrakých, imobilných, či nepočujúcich. Chýbať nebude špeciálne upravená klávesnica HandCubeKeys, bezbariérové doplnky či špeciálne softvéry. Niektoré riešenia sú však veľmi jednoduché a finančne nenáročné – je to len o vysvetlení potrieb.

Čo ponúkame

Praktické poradenstvo pre ľudí, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie. Počas Profesia Days vám pomôžeme zorientovať sa v ponukách vystavovateľov aj firiem, ktoré inzerujú cez pracovný portál Profesia.sk Spoločne s odborníkmi na ľudské zdroje môžete prekonzultovať svoj životopis a porozprávať sa, ako komunikovať svoje zdravotné znevýhodnenie s potenciálnym zamestnávateľom.
Prepojíme vás s expertami na sociálne podniky, legislatívne poradenstvo, pracovnú rehabilitáciu či chránené dielne.
Vyskúšať si budete môcť aj virtuálnu realitu a zažiť vnímanie autistu, nevidiaceho, nepočujúceho, imobilného, Róma či človeka bez domova.