Východoslovenská energetika Holding a.s.
Východoslovenská energetika Holding a.s.

Kto sme

Východoslovenská energetika Holding a.s. (VSE Holding) riadi svoje dcérske spoločnosti, ktoré sa venujú predovšetkým distribúcii elektriny (Východoslovenská distribučná, a.s.) a dodávke elektriny a zemného plynu (Východoslovenská energetika a.s.). VSE Holding zároveň poskytuje pre svoje dcérske spoločnosti zdieľané služby v oblasti personálnych služieb, podnikateľského poradenstva, finančných a účtovných služieb, IT služieb a služieb pre zákazníkov. Tiež ich podporuje v rozvoji inovatívnych produktov a služieb. Zároveň ich reprezentuje v oblasti spoločenskej zodpovednosti.