VÚDPaP
VÚDPaP

Kto sme

V centre pozornosti Výskumného ústavu detskej psychológie (VÚDPaP) a patopsychológie je dieťa. Komplexne skúmame jeho psychický vývin a osobnostný rozvoj v norme i patológii, skúmame činitele a podmienky vývinu, možnosti jeho optimalizá­cie v rodine, škole i ďalších zariadeniach a inštitúciách, rozpracúvame problematiku psychologickej starostlivosti o de­ti, realizujeme výskumné projekty na národnej i medzinárodnej úrovni. Sme priamo riadená príspevková organizácia MŠ SR. Ako rezortné vedecko-výskumné pracovisko sa zameriava na riešenie otázok a aktuálnych potrieb vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacej praxe z pohľadu psychologických vied. Úlohy Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie vychádzajú primárne z plnenia programových cieľov vlády SR v oblasti výchovy a vzdelávania a realizujú sa na základe platnej legislatívy. Súčasťou VÚDPaP je Detské centrum pre vzdelávanie a výskum, ktoré poskytuje komplexnú multidisciplinárnu starostlivosť deťom so špeciálnymi potrebami a ich rodinám, ako aj poradenské konzultácie školám a školským zariadeniam, ktoré s týmito deťmi pracujú. Odborné úseky VÚDPaP-u zabezpečujú pre študentov Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského a Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity odborné praxe a stáže.

Koho hľadáme

Hľadáme možno práve Vás. Ak ste vysokoškolským študentom odborov psychológia, špeciálna pedagogika, logopédia, pedagogika, predškolská pedagogika či sociálna práca a máte záujem rozširovať si svoje odborné obzory, neváhajte a skúste to u nás ako stážisti. Radi by sme svoje rady rozšírili o mladých, kreatívnych ľudí, ktorých cieľom je robiť vedu a vykonávať pomáhajúce profesie. Radi spoznáme sympatických, "zapálených ľudí" s nápadmi, ktorých primárnym cieľom je vnímať dieťa ako centrum pozornosti. Ste flexibilní, kooperatívni, radi stretávate ľudí na chodbách pracoviska a máte radi otvorené dvere na kanceláriách? Alebo ste introverti s hlbším záujmom o skúmanie psychického vývinu dieťaťa? Nie je Vám cudzia empatia, máte radi zvieratá a viete podať pomocnú ruku? Alebo ste expert na excelovské tabuľky, databázy a zaujíma vás štatistika? Ozvite sa nám.

Čo ponúkame

VÚDPaP ponúka mnoho príležitostí na odborný rast. Chcete sa dozvedieť niečo nové z praxe? Navštívte naše Detské centrum, v rámci ktorého poskytujeme komplexnú multidisciplinárnu starostlivosť deťom aj ich rodinám. Máte otázky na psychológa, logopéda, mediátora či sociálneho pracovníka? Naši odborníci Vám ich ochotne zodpovedajú. Alebo máte záujem nahliadnuť do prípravy nášho odborného a metodicko - odborného časopisu? U nás máte možnosť. Ste "knihožrúti"? Popri sebazdokonaľovaní si pokojne môžete nájsť čas aj na návštevu našej knižnice plnej odborných titulov a knižku si prelistovať v pohodlí našej priestrannej zasadačky a zároveň spoločenskej miestnosti. Viete, čo sa dennodenne deje v našej Integrovanej skupine detí predškolského veku (ISKA)? Je to taký malý detský raj na zemi plný hier, cvičení a neobmedzenej detskej fantázie, do ktorého môžete nahliadnuť. V našej ISKE sa pracuje so skupinou, ktorú tvoria deti s rôznorodým zdravotným stavom, vekom, vývinovou úrovňou, ktorá napĺňa princípy inkluzívnej predškolskej pedagogiky. Chcete byť prínosom pre naše (informácie na našej web stránke) rozbehnuté projekty? Dajte nám o sebe vedieť! Cítite sa ako vedci a výskumníci? Je Vám blízky základný či aplikovaný výskum, prípadne by ste radi nahliadli do štandardizácie, adaptácie, validizácie a aktualizácie diagnostických nástrojov? Naši odborníci Vám všetko potrebné v rámci spolupráce radi vysvetlia. Láka Vás lektorovanie a naše vzdelávacie aktivity? Nech sa páči, u nás môžete nahliadnuť do ich organizácie, alebo asistovať našim lektorom. Ste milovníci psychológie a zvierat zároveň? Tak ste na správnej adrese. V našom Detskom centre sa budete stretávať s canisterapiou aj hipoterapiou. Alebo Vám je sympatickejšie prepojenie psychológie a umeleckej sféry? Potom pre Vás máme arteterapiu, muzikoterapiu alebo prácu s hlinou. Viete, ako vyzerá pracovný priestor našej fyzioterapeutky? Skutočne veľmi útulne. Vo voľnom čase si tam pokojne môžete zacvičiť alebo jej počas pracovnej doby pomáhať s cvičením s našimi detskými klientmi. Hovorí Vám niečo autogénny tréning? Aj s ním sa u nás stretnete. Zaujali sme Vás? Kontaktujte nás telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu.

Jazykové znalosti

anglický: a1, a2

nemecký: a2, b1

Počítačové znalosti

Microsoft office (Word, Excel, Power Point): Pokročilý

SPSS, príp. iné štatistické programy: Základy