V.I.A.C. o.z.
V.I.A.C. o.z.

Kto sme

Naším poslaním je prispievať k rozvoju mladých ľudí, aby z nich vyrástli osobnosti rozvíjajúce osobný potenciál, svoj región i Slovensko, osobnosti, ktoré spájajú v sebe charakter, angažovanosť a líderstvo. Naším cieľom je podporovať mladých, predovšetkým v regióne Oravy, v ich osobnostnom rozvoji prostredníctvom vytvárania rôznych inovatívnych príležitostí, pomáhať im pri hľadaní vlastnej cesty.

Kde nás nájdete?