Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ústav aplikovanej psychológie
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ústav aplikovanej psychológie

Kto sme

Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK prináša vzdelávanie zamerané na dve oblasti psychológie: sociálnu psychológiu a pracovnú psychológiu. Ponúkame všetky typy štúdia: bakalárske, magisterské aj doktorandské. Špecializujeme sa na aplikovanú psychológiu, teda psychológiu zameranú na riešenie problémov reálneho sveta. Väčšina našich absolventov a absolventiek pracuje v oblastiach ako personalistika, ľudské zdroje, marketing či manažment. Mnohí sa však venujú aj výskumu, pracujú pre mimovládne organizácie, alebo rozbehli vlastné podnikanie.
Fakulta sociálnych a ekonomických vied.
FSEV UK je mladá, moderná a dynamická fakulta. Našich študentov pripravujeme na prácu v reálnom svete. V júni 2018 sme sa v prieskume pracovného portálu Profesia umiestnili v prvej dvadsiatke fakúlt podľa uplatnenia absolventov na trhu práce. Naším najväčším úspechom sú absolventi, ktorí sa zamestnajú v odbore už počas, alebo hneď po ukončení štúdia.