Use Your Talents
Use Your Talents

Kto sme

V centre nášho záujmu stoja ľudia. Túžime ich sprevádzať na ceste objavovania a rozvíjania ich talentov. V našom tíme nájdete jedinečných ľudí, ktorí po tejto ceste už kráčajú, a pre každého z nás bude výsadou a potešením sprevádzať na nej aj vás!

Koho hľadáme

účastníkov kurzu Gallup Global Strengths Coach - sme exkluzívnym dodávateľom tohoto školenie pre Slovensko a Českú Republiku. Viac na https://useyourtalents.org/ggsc-kurz/

Čo ponúkame

Ponúkame naše produkty osobnostného rozvoja pre jednotlivcov a firmy. Takisto programy na zlepšenie wellbeingu, angažovanosti, riadenie (manažmentu) a vedenia (líderšipu). Všetko cez talently a silné stránky. Taktiež sme odborníkmi v oblasti vedenia a riadenia zmeny. Viac na: https://useyourtalents.org/nase-sluzby/