Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

Kto sme

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) je orgánom štátnej správy, zabezpečujúcim výkon štátnej správy v oblastiach sociálnych vecí a služieb zamestnanosti. Inštitúcia bola zriadená v januári 2004 zákonom č.453/2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Ústredie riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon prostredníctvom 46 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Čo ponúkame

Nástroje aktívnych opatrení trhu práce, voľné pracovné miesta prostredníctvom pracovného portálu www.istp.sk, odborné poradenské služby a služby siete EURES.