Univerzitná nemocnica Bratislava
Univerzitná nemocnica Bratislava

Kto sme

Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) je najväčším zdravotníckym zariadením na Slovensku. Základným poslaním UNB je návrat strateného zdravia a záchrana života. UNB tvorí päť nemocníc – Nemocnica Ružinov, Nemocnica ak. L. Dérera na Kramároch, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici, Nemocnica Staré Mesto na Mickiewiczovej ulici a Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice. Nemocnica zamestnáva vyše 1400 lekárov a 2 000 sestier, celkovo približne 6 000 zamestnancov. Je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva SR. V nemocnici sa robí aj vedecko-výskumná činnosť a zabezpečuje zavádzanie výsledkov vedy a výskumu do praxe. Univerzitná nemocnica Bratislava spolupracuje s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskou zdravotníckou univerzitou. Významne sa tak podieľa na vychovávaní budúcich lekárov, sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov.

Koho hľadáme

Hľadáme zdravotníckych aj nezdravotníckych zamestnancov, ktorí by sa stali súčasťou tímu starajúceho sa o zdravie.

Čo ponúkame

Ponúkame stabilné pracovné prostredie, profesionálny prístup, možnosť vzdelávania a rastu. Ponúkame tiež ubytovanie a rôzne sociálne benefity.

Počítačové znalosti

Word, Excel, Outlook: Základy