Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Kto sme

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) je modernou vzdelávacou, vedeckou a umeleckou inštitúciou, ktorá nesie meno významnej osobnosti v histórii Nitry i Slovenska – Konštantína Filozofa (svätého Cyrila, 827 – 869). Jej poslaním je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia, a teda k rozvoju vedomostnej spoločnosti. Hlavnou úlohou UKF pri napĺňaní jej poslania je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a tvorivé vedecké bádanie alebo tvorivá umelecká činnosť.

Koho hľadáme

- nových študentov pre programy ponúkané 5 fakultami UKF v Nitre - nové spolupracujúce organizácie (firmy, inštitúcie)

Čo ponúkame

- aktuálna ponuka študijných programov UKF v Nitre - peer - to peer zdieľanie skúseností so štúdiom doktorandov 5 fakúlt UKF v Nitre - "ochutnávka" študijných programov formou zaujímavých prezentácií v rámci formátu Mladé talenty

Jazykové znalosti

Anglický jazyk: c1