U.S.Steel Košice, s.r.o.
U.S.Steel Košice, s.r.o.

Kto sme

U. S. Steel Košice, spoľahlivý výrobca ocele v strednej Európe, jeden z najväčších zamestnávateľov v súkromnom sektore na Slovensku, s takmer 12 000 zamestnancami. Našou materskou organizáciou je americká United States Steel Corporation – jeden z popredných svetových výrobcov ocele . Našimi základnými hodnotami sú: bezpečnosť, diverzita a inklúzia, náklady, kvalita a zákazník, výsledky a zodpovednosť, životné prostredie. V košickom závode s výrobnou kapacitou 4,5 mil. ton ocele ročne sa zo železnej rudy vyrába surové železo v troch vysokých peciach. V ďalšom kroku sa železo mení na oceľ v dvoch oceliarňach, kde sa z ocele na štyroch liacich strojoch odlievajú brámy. Následne sa oceľové brámy valcujú postupne v teplej a v studenej valcovni a na takto vyrobený plech sa nanáša cín, zinok, farba, či chemický izolant. Z plechu sa ďalej vyrábajú radiátory a rúry ...

Koho hľadáme

Kvalifikovaní pracovníci sú základom úspechu každej spoločnosti. Hľadáme kvalifikovaný personál s technickým vzdelaním, manuálnou zručnosťou, odbornou technickou praxou pre obsluhu a údržbu výrobných zariadení v uzatvorenom hutníckom cykle. U. S. Steel Košice, s.r.o. dlhodobo aktívne spolupracuje s vybranými technickými strednými a vysokými školami v Košiciach, ktorých absolventi sú hlavným zdrojom pri obsadzovaní voľných pozícií.

Čo ponúkame

Kariérny rast vo výrobných hutníckych prevádzkach, Celoročnú prax pre študentov vysokých škôl, Letnú stáž pre študentov štvrtých ročníkov vysokých škôl alebo univerzít, Duálne vzdelávanie pre žiakov stredných odborných škôl, Riešenie diplomových prác a Štipendijný program. U. S. Steel Košice, s.r.o. dlhodobo aktívne spolupracuje s vybranými technickými strednými a vysokými školami v Košiciach, ktorých absolventi sú hlavným zdrojom pri obsadzovaní voľných pozícií. V oblasti rozširovania praktických a odborných vedomostí umožňujeme študentom stredných vysokých škôl absolvovanie exkurzií, prevádzkových cvičení a riešenie bakalárskych, diplomových a dizertačných prác priamo v podmienkach našej spoločnosti.