Trnavská asociácia sluchovo postihnutých
Trnavská asociácia sluchovo postihnutých

Kto sme

Trnavská asociácia sluchovo postihnutých (ďalej TASPO) je občianske združenie so sídlom v Trnave, pôsobí v rámci Trnavského kraja, kde zabezpečuje odbornú službu pre nepočujúcich klientov - najmä zabezpečenie tlmočníkov slovenského posunkového jazyka pre nepočujúcich klientov v styku s úradníkmi, lekármi, zamestnávateľmi,... Okrem toho nepočujúcim klientom pomáhame hľadať vhodné zamestnanie, rokujeme so zamestnávateľmi, či sú ochotní prijať nepočujúceho uchádzača, robíme školenia pre zamestnávateľov, školíme ich v tom ako majú spolupracovať s nepočujúcimi pracovníkmi (ako komunikovať, poznať kultúru Nepočujúcich) a pre nepočujúcich klientov zabezpečujeme prítomnosť tlmočníka počas školenia, či pracovného procesu.