Toastmasters
Toastmasters

Kto sme

Toastmasters - miesto, kde sa rodia lídri. Sme klubom - neziskovou vzdelávacou organizáciou a naším cieľom je poskytnúť členom priestor a podporné prostredie, v ktorom môžu rozvíjať svoje komunikačné a prezentačné zručnosti. Sme členmi medzinárodnej organizácie Toastmasters International, ktorá od svojho skromného vzniku v roku 1924 dodnes vyrástla v 143 krajinách sveta. Vzniklo už viac ako 16 600 klubov, ktoré združujú viac ako 357 000 členov. Na Slovensku aktuálne pôsobíme v 7 mestách a máme 12 aktívnych klubov. Viac informácii môžete nájsť na webovej stránke www.slovenski.toastmasters.sk.

Koho hľadáme

Spájame odvážnych ľudí. Členom klubu sa môže stať každý, kto si chce zlepšiť svoje komunikačné a prezentačné zručnosti.

Čo ponúkame

Ponúkame overenú a zábavnú formu tréningu rečníckych a vodcovských zručností.