Tesco Stores SR, a.s.
Tesco Stores SR, a.s.

Kto sme

Srdcom nášho podnikania sú vždy ľudia, či už sú to naši kolegovia, zákazníci alebo dodávatelia – všetko čo robíme, robíme pre nich. Pôsobíme v komunitách na celom Slovensku, kde našim zákazníkom prinášame širokú ponuku zdravých, udržateľných produktov, cenovo dostupných pre všetkých. Chceme byť spoločnosťou odrážajúcou rozmanitosť zákazníkov a komunít, v ktorých pôsobíme a v rámci nášho podnikania prinášať pozitívnu zmenu pre zákazníkov, komunity a planétu. Našim cieľom je porozumieť ľuďom – zákazníkom, kolegom i komunitám – pochopiť, na čom im záleží najviac a potom sa to pokúsiť zlepšiť, to je v našom srdci. Počúvame ľudí a hovoríme s nimi všetkými dostupnými prostriedkami - od údajov z Clubcard až po sociálne siete - a potom na to reagujeme a zlepšujeme sa, aby sme naplnili ich potreby.

Koho hľadáme

V Tescu robíme všetko pre to, aby tu vládla kultúra založená na otvorenosti, kde je vítaný každý nápad, či myšlienka. Ceníme si jednotlivé kultúry, osobnosti a preferencie našich kolegýň a kolegov. Kultúra inklúzie je neoddeliteľnou súčasťou našej značky a našich hodnôt – v Tescu je každý vítaný. Do našich tímov hľadáme nových kolegov a kolegyne, ktorí zdieľajú naše hodnoty.

Čo ponúkame

Ponúkame firemnú kultúru, kde si kolegovia dôverujú a rešpektujú sa navzájom, čo je zásadný aspekt pre náš úspech. Miesto kde sa kolegovia cítia za svoju prácu ocenení, kde spolu s ostatnými dobre vychádzajú a kde majú príležitosti posúvať sa ďalej vo svojej kariére. Pracujeme ako jeden tím. Dôverujeme si a rešpektujeme jeden druhého. Načúvame, podporujeme a ďakujeme. Zdieľame znalosti a skúsenosti. Naše benefity zohľadňujú potreby našich kolegov a kolegýň. • Široká škála benefitov zameraných na podporu rodiny, ako napríklad: Dorovnanie materskej dávky do výšky čistej mzdy počas trvania materskej dovolenky, platené 2 týždňové voľno pre čerstvých oteckov, nadštandardná podpora adoptívnych rodičov a pestúnov a ďalšie • Váš pracovný čas zohľadňuje vaše individuálne potreby, rodinnú situáciu i zdravotný stav • Dobrá linka pomoci, miesto kde Vám bezplatne poskytneme právne, finančné a psychologické poradenstvo • Multisport karta s ktorou získate aktivity pre všetky vekové kategórie, rodiny aj jednotlivcov • Well Being program – dbáme o dodržiavanie zdravého životného štýlu našich kolegov