Technická univerzita v Košiciach
Technická univerzita v Košiciach

Kto sme

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) je medzinárodne uznávanou výskumnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorá poskytuje vzdelávanie a smart riešenia pre rôzne oblasti života. TUKE sa zaradila do najvýznamnejších celosvetových univerzitných rebríčkov akými sú: QS World University Rankings, kde sa TUKE umiestnila po prvý krát a v tisícke najlepších, URAP-University Ranking by Academic Performance, SCIMAGO, Webometrics a ďalších. S celkovou rozlohou 43 hektárov a tromi kampusmi v dvoch krajských mestách patrí k najväčším univerzitám na Slovensku. TUKE vďaka prepojeniu deviatich fakúlt s rozmanitým zameraním vytvára unikátne prostredie pre tisícky študentov. Viac ako 10% z nich tvoria poslucháči zo 40-tich krajín sveta. TUKE ponúka široké spektrum atraktívnych študijných programov. Úzko spolupracuje s inými vzdelávacími inštitúciami a s priemyselným zázemím doma i v zahraničí (95 univerzitných partnerstiev s 27 krajinami sveta a 281 platných zmlúv umožňujúcich mobility našich pedagógov a študentov v rámci programu Erasmus+ do 31 krajín sveta). Podporu mladých inovátorov zastrešuje Univerzitný vedecký park TECHNICOM prostredníctvom Startup centra TUKE a Inkubátora TUKE. Za povšimnutie určite stojí aj ponuka mimoštudijných aktivít: vyše 30 druhov športov, spevácky zbor, folklórny súbor, študentská televízia, rádio a členstvá v organizáciách AIESEC, AZU, BEST a IAESTE.

Koho hľadáme

Ambicióznych absolventov stredných škôl s maturitou, ktorí si uvedomujú že vzdelanie je zaručená cesta k úspechu.

Čo ponúkame

Špičkové vzdelanie, plnohodnotný študentský život a zážitky na celý život.