Technická univerzita v Košiciach
Technická univerzita v Košiciach

Kto sme

- druhá najväčšia univerzita na Slovensku - Technická univerzita v Košiciach je verejnou vysokou školou s deviatimi fakultami, ktorá pokrýva široké spektrum potrieb vzdelávania nielen pre región východného Slovenska, ale v mnohých odboroch je jediným centrom vedy, výskumu a vzdelávania nielen na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom priestore.