Teach for Slovakia
Teach for Slovakia

Kto sme

Sme rastúca komunita ľudí, ktorí sa snažia na sebe makať a prinášať pozitívne zmeny do spoločnosti. Naši účastníci absolvujú intenzívny program osobnostného a profesionálneho rozvoja a zároveň robia prácu, ktorá má zmysel a reálny dopad. Hlavné problémy, na ktoré sa sústredíme, sú nespravodlivosť a nekvalita vzdelávacieho systému na Slovensku. Našou víziou je: "Aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť."

Koho hľadáme

Vyhľadávame aktívnych mladých ľudí, s dokončeným vysokoškolským vzdelaním, u ktorých vidíme potenciál viesť zmeny potrebné na uskutočnenie našej vízie. Podporujeme urýchlenie ich kariéry, aby viedli čoraz väčšie zmeny z rôznych strán na zlepšenie Slovenska – napríklad ako novinári, politici, podnikatelia, zamestnanci či manažéri v súkromnej či verejnej sfére.

Čo ponúkame

- platený full time program intenzívneho osobnostného a profesionálneho rozvoja pre aktívnych absolventov VŠ, ktorí chcú posunúť Slovensko vpred
- zmysluplnú prácu s reálnym dopadom
- osobného mentora, desiatky hodín školení a tréningov
- stáže vo vedúcich firmách slovenského biznisu ako ESET, Google, Accenture, Pixel Federation, Ministerstvo školstva alebo v prezidentskej kancelárii
- zaujímavú sieť kontaktov osobností z verejného aj súkromného sektora

Jazykové znalosti

Anglický jazyk: b1, b2