Študentská rada vysokých škôl Slovenskej republiky
Študentská rada vysokých škôl Slovenskej republiky

Kto sme

Študentská rada vysokých škôl je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl na Slovensku a poradným orgánom Ministerstva školstva Slovenskej republiky. ŠRVŠ zastupuje slovenských študentov navonok, doma i v zahraničí. Združuje zástupcov zo všetkých vysokých škôl na Slovensku, verejných, štátnych i súkromných.

Kde nás nájdete?