Slovenská technická univerzita
Slovenská technická univerzita

Kto sme

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) je modernou, výskumno-vzdelávacou inštitúciou. Podľa slovenského rebríčka ARRA je dlhodobo najlepšou univerzitou pre chemické technológie, počítačové a technické vedy. Podľa svetových rebríčkov je najlepšou technikou na Slovensku a treťou najlepšou technikou v SR a ČR. Na medzinárodnej úrovni má uzatvorenú stovku dohôd o spolupráci so zahraničnými univerzitami, fakultami a výskumnými pracoviskami. Ročne posiela do zahraničia na študijné a výmenné pobyty takmer 500 študentov. Výskumné tímy na škole sa zapájajú do riešenia medzinárodných projektov, ročne riešia asi 740 výskumných projektov a 250 projektov zmluvného výskumu pre priemyselnú prax. Absolventi STU patria medzi najžiadanejších a najlepšie odmeňovaných zamestnancov na trhu práce. Ročne študuje na 7 fakultách STU a univerzitnom ústave takmer 11-tisíc študentov. Univerzita poskytuje štúdium v troch stupňoch: bakalárske, inžinierske/magisterské, doktorandské. STU ponúka tiež programy celoživotného vzdelávania a MBA štúdium v spolupráci s TU Wien.