Slovenská katolícka charita
Slovenská katolícka charita

Kto sme

Slovenská katolícka charita (SKCH) poskytuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie. V takmer 290 zariadniach zdravotníckych a sociálnych služieb na Slovensku, poskytuje SKCH služby seniorom, nevyliečiteľne chorým ľuďom, ľuďom s telesným alebo duševným postihnutím, deťom matkám s deťmi v krízových situáciách a ľuďom bez domova. SKCH pomáha na Slovensku a v zahraničí aj v prípade humanitárnych katasrof, ako sú zemetrasenia a povodne. Humanitárna pomoc tiež smeruje do krajín, ktoré trápia vojnové konflitky. Rozvojová spolupráca zlepšuje životy ľudí v chudoných krajinách sveta. Okrem priamej pomoci a podpory SKCH pripravuje aj rôzne kmpane a podujatia, ktorých cieľom je upozorniť na problémy ľudí v núdzi a zvýšiť povedomie verejnosti o ich potrebách a živote. SKCH je tiež členom Caritas Internationalis a Caritas Europa, čím je medzinárodne prepojená a koordinovaná s inými celosvetovými organizáciami.