Siemens Healthcare
Siemens Healthcare

Kto sme

Od roku 2001 tvoríme medicínsky softvér. Náš tím má viac ako 300 členov v Bratislave, v Žiline a Košiciach, pričom úzko spolupracujeme s ďalšími medzinárodnými tímami. Porozprávať sa s nami však dá nielen o práci, ale napríklad tiež o kanoistike, hudbe či capoeire, pretože popri práci máme čas rozvíjať aj svoje záľuby. Naše poslanie je dodávať inovatívne softvérové riešenia pre produkty healthcare, s využitím hlbokých doménových, technických a procesných znalostí. Softvér pomájúci pri záchrane životov a zdravia si vyžaduje kvalitu a neustále zlepšovanie sa. Nezabúdame však pritom ani na seba, a preto je pre nás mimoriadne dôležitá rovnováha medzi prácou a súkromím.

Koho hľadáme

Hľadáme odvážnych a inovatívnych ľudí od študentov, pre ktorých je softvér výzvou, cez absolventov, ktorí hľadajú nekonečné možnosti vlastného rozvoja a uplatnenia až po senior programátorov, ktorých cieľom je využiť svoje skúsenosti na projektoch s celosvetovým uplatnením. Hľadáme aj ľudí s technickým backroundom, so SŠ/VŠ vzdelaním v oblasti elektrotechniky, IT prípadne v inej technickej oblasti.

Čo ponúkame

Prácu s najnovšími SW a HW technológiami na vývoji či customizácii produktov, ktoré pomáhajú ľudom na celom svete. Na našich projektoch Vás čakajú témy ako digitalizácia v priemysle, smart data, cloud computing a pod.