SAD Žilina, a.s.
SAD Žilina, a.s.

Kto sme

Spoločnosť Slovenská autobusová doprava Žilina , akciová spoločnosť patrí k najvýznamnejším autobusovým dopravcom v SR. Hlavnou činnosťou je poskytovanie výkonov v prímestskej doprave v regiónoch Horného Považia, Kysúc a Turca, v ktorých uspela v medzinárodných tendroch na poskytovanie dopravných služieb aj po roku 2023.

Koho hľadáme

Hľadáme do nášho teamu vodičov autobusu pre prímestskú dopravu z lokality: • Žilina • Bytča a okolie • Rajec a okolie • Kysucké Nové Mesto a okolie • Terchová Hľadáme záujemcov aj bez vodičského preukazu, ktorým ponúkame pomoc a súčinnosť pri získaní vodičského oprávnenia sk. "D" a kvalifikačnej karty vodiča "KKV"

Čo ponúkame

Ponúkame stabilnú a perspektívna prácu v dynamickej spoločnosti, pravidelné zvyšovanie mzdy a zlepšovanie pracovných podmienok. Aktuálna priemerná mesačná mzda 1547€ Ponúkame pomoc a súčinnosť pri získaní vodičského oprávnenia sk. "D" a kvalifikačnej karty vodiča "KKV" BENEFITY: • platené čakanie • + cestovné náhrady (Diety), • príspevok na stravovanie (stravný lístok 11€) počas dovolenky • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, • rovnošata a príspevok na obmenu jej odevných súčiastok, • možnosť odborného rastu formou nadštandardných školení, • cestovné výhody, aj pre rodinných príslušníkov, • odmeny pri pracovných a osobných jubileách a za jazdu bez nehody... • prémie za iniciatívny prístup k práci, • bezplatné ubytovanie na nocovniach, • zvýhodnené telefónne volania,