S&A Produce (UK) Ltd.
S&A Produce (UK) Ltd.

Kto sme

S&A je poprednou pestovateľskou spoločnosťou v Spojenom kráľovstve ako i dovozcom, vývozcom a baliarňou drobného ovocia a špargle pre maloobchodníkov. Je rodinnou spoločnosťou s takmer 60 ročnou históriou a skúsenosťami v poľnohospodárstve s farmami v Herefordshire, južnom Walese a Kente. Zamestnávame približne 1300 sezónnych pracovníkov rôznych národností – bez pomoci agentúr a bez akýchkoľvek poplatkov za sprostredkovanie práce! Poslaním našej spoločnosti je byť neustále v popredí pestovania drobného ovocia, predávať kvalitné produkty za konkurenčné ceny a tým udržiavať spokojnosť zákazníkov. Popri tom sa usilujeme ponúknuť vysoký štandard zamestnania a ubytovania pre sezónnych pracovníkov rôznych národností.