S-Case
S-Case

Kto sme

Vyvíjame prenosný, diagnostický medicínsky prístroj s viacerými senzormi v kombinácii s umelou inteligenciou (A.I.). Riešenie bude nákladovo efektívnejšie než súčasné riešenia a zároveň s pridaním umelej inteligencie bude schopné poskytovať prediktívnu lekársku diagnózu aj nešpecializovanému medicínskemu pracovníkovi s následným ukladaním nameraných údajov/diagnóz do digitálneho záznamu o anamnéze pacientov.

Koho hľadáme

Hľadáme Softvér developera a Hardvér developera.

Počítačové znalosti

Software development: Pokročilý

Hardware development: Pokročilý