Proti prúdu
Proti prúdu

Kto sme

Sme občianske združenie Proti prúdu a od roku 2001 vydávame pouličný časopis Nota bene – integračný projekt, ktorý dáva šancu 350 ľuďom bez domova v 19 mestách Slovenska denne získať dôstojný príjem, sebaúctu a sociálne vzťahy. Nota bene prináša inšpiratívne a kvalitné čítanie, ktoré má mesačne až 100 000 čitateľov.
Počas svojej 16 ročnej histórie sme priniesli niekoľko pilotných projektov (napr. večerný streetwork s ľuďmi bez domova, prvé divadlo s ľudmi bez domova).
V súčasnosti realizujeme úspešný projekt zamestnávania a oddlžovania ľudí bez domova – Nosiči batožín na Hlavnej stanici v Bratislave, sme aktívni v advokácií práv ľudí bez domova, do ktorej priamo zapájame aj predajcov Nota bene cez diskusie s verejnosťou, pripomienkujeme legislatívu a sme v expertnom tíme pri tvorbe návrhu Národnej stratégie riešenia a prevencie bezdomovectva na Slovensku, organizujeme odborné konferencie. Pripravujeme nový projekt bývanie pre ľudí bez domova na princípe Housing first.

Koho hľadáme

Hľadáme kolegov do tímu „zapálených“ priamo pre prácu s predajcami Nota bene (pracovných koučov / sociálnych pracovníkov) a človeka, ktorý sa vyzná a rád rýpe v číslach (finančného manažéra). Ak ste ešte študentom, alebo už štastne zamestnaný u iného zamestnávateľa, môžete sa k nám pridať ako dobrovoľník. Viac na www.notabene.sk/pridajte-sa.

Čo ponúkame

Stabilnú a zaujímavú prácu v kolektíve 12 ľudí a možnosť byť súčasťou pilotných projektov, ktoré menia životy ľudí bez domova a ktoré nám, samotným zamestnancom, poskytujú šancu osobnostne rásť.

Kde nás nájdete?