Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Kto sme

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ako koordinátor realizácie politík Európskej únie presadzuje a chráni záujmy SR v EÚ prostredníctvom spolupráce s jednotlivými rezortami ústrednej štátnej správy, našimi veľvyslanectvami v Európe ako aj Stálym zastúpením SR pri EÚ. Využívame naše členstvo v EÚ, aby sme plnohodnotne prispeli do rozhodovacieho procesu EÚ a boli jeho pridanou hodnotou. Z hľadiska efektívneho presadzovania záujmov a priorít zahraničnej a európskej politiky SR a plnohodnotného a úspešného pôsobenia SR v EÚ je dôležitá cieľavedomá realizácia personálnej politiky voči inštitúciám EÚ so zámerom podporiť zvýšenie zastúpenia občanov SR v inštitúciách EÚ. Napĺňať personálne potreby inštitúcií EÚ výberom talentovaných uchádzačov z členských krajín EÚ je hlavným poslaním Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO). Úrad EPSO pôsobí pri plnení tohto cieľa ako dôveryhodný sprostredkovateľ medzi inštitúciami EÚ, odborníkmi a absolventmi. Prispieva tak k budovaniu súčasnej, ako aj budúcej európskej verejnej služby.

Koho hľadáme

V závislosti od vašich skúseností sa vám v EÚ otvára mnoho rôznych kariérnych možností. Ak ste napríklad vyštudovaný právnik, ekonóm alebo lingvista, mali by ste pouvažovať nad pracovnými pozíciami, kde svoje zručnosti a/alebo predošlé pracovné skúsenosti využijete na maximum. Takisto si môžete vybrať, či sa budete uchádzať o pozíciu administrátora alebo asistenta. S počtom zamestnancov dosahujúcim 40 000 máte množstvo príležitostí nájsť si svoju ideálnu pozíciu. Nájdite si najvhodnejší pracovný profil pre vašu kvalifikáciu. https://epso.europa.eu/career-profiles_sk

Čo ponúkame

Ponuka stálych a dočasných pracovných miest vrátane miest pre zmluvných zamestnancov, stáží a pracovných pobytov v inštitúciách a agentúrach Európskej únie. https://epso.europa.eu/how-to-apply_sk

Jazykové znalosti

anglický jazyk: b2, c1, c2

Počítačové znalosti

digitálne znalosti: Základy