Pfeiffer SK s.r.o.
Pfeiffer SK s.r.o.

Kto sme

Spoločnosť Pfeiffer SK je súčasťou medzinárodne fungujúcej firemnej skupiny PFEIFFER GROUP, poskytujúcej kvalitné služby a výborné technické zázemie. Jej pobočky a dcérske spoločnosti sa rozprestierajú po celej Európe a tvoria základňu silného prepojenia. Naša spoločnosť sa špecializuje na stavby v odbore vodného hospodárstva. V súčasnosti sa spektrum našej činnosti rozprestiera od kompletného zasieťovania územia, výstavby technologických objektov, cez bezvýkopovú výstavbu potrubných vedení až po sanácie existujúcich potrubí. Spoločnosť Pfeiffer SK, s.r.o vznikla ako rodinná firma, ktorá je postavená na priateľských a neformálnych vzťahoch. Tieto hodnoty naplňujeme aj v Pfeifferi na Slovensku . Ceníme si otvorenosť, nápady na zlepšenie a ochotu prevziať zodpovednosť za svoju prácu. Máme radi ľudí, ktorí sa dokážu ozvať, keď nie sú spokojní alebo potrebujú pomôcť. Kladieme veľký dôraz na kvalitu a dobré vzťahy nielen vnútri firmy, ale aj s našimi klientmi.