Inklúzia
Inklúzia

Kto sme

Inklúzia je mimovládna organizácia, ktorej cieľom je podporovať zamestnávanie znevýhodnených skupín na trhu práce, hlavne osôb so zdravotným postihnutím. Inklúzia vznikla z iniciatívy odborníkov a rodičov pracujúcich v oblasti podpory sociálnej inklúzie znevýhodnených občanov v roku 2001. Overujeme a vytvárame modely sociálnej inklúzie s dôrazom na začlenenie na trhu práce. Posilňujeme občanov so zdravotným znevýhodením, prepájaním sociálnych služieb a služieb zamestnanosti. Sprevádzame klienta od školy až na otvorený trh práce. Podporujeme chránené dielne a sociálne podniky, tak aby vytvárali, čo najinkluzívnejšie pracovné podmienky a pracovné prostredie pre zamestnancov so zdravotným znevýhodnením.

Koho hľadáme

Do chránenej dielne kaviareň Radnička hľadáme účtujúceho čašníka, práca na pracovnú zmluvu. Do rehabilitačného strediska hľadáme sociálnych pracovníkov so zameraním na pracovnú a sociálnu rehabilitáciu a pracovných asistentov. Pre zamestnancov so zdravotným postihnutím hľadáme osobných a pracovných asistentov. Do novootvorenej kaviarne hľadáme čašníkov so zdravotným znevýhodnením. Možnosť privyrobiť si počas cateringov.

Čo ponúkame

Poradenstvo pre osoby so zdravotným postihnutím a zamestnávateľov o inkluzívnom zamestnávaní. Dlhodobú podporu osôb so zdravotným postihnutím pri príprave na otvorený trh práce. Vzdelávanie pre zamestnancov sociálnych služieb chránených dielní a sociálnych podnikov. Poradenstvo pri vytváraní a udržaní chránených dielní a sociálnych podnikov.