Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

Kto sme

Agentúra osobnej asistencie v Žiline vznikla v roku 2017 pod gesciou a metodickým vedením Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR so sídlom v Bratislave, ako jednej z jej organizačných zložiek. Vznik Agentúry osobnej asistencie Žilina si vyžiadali potreby žilinského regiónu. Aj tu, podobne ako na celom Slovensku, rastie počet ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí majú záujem o pomoc prostredníctvom osobnej asistencie. Nový subjekt tak vyplnil veľkú medzeru na trhu. Hlavným cieľom Agentúry osobnej asistencie Žilina je umožniť osobám so zdravotným znevýhodnením viesť pomocou osobnej asistencie nezávislý a samostatný život (rodinný, pracovný, študijný, voľnočasový). Svojou činnosťou chceme zlepšiť kvalitu života a prispieť k lepšej sociálnej integrácii osôb s ŤZP.v našom regióne, Agentúra osobnej asistencie Žilina bezplatne poskytuje sociálnu službu sprostredkovanie osobnej asistencie pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a základné sociálne poradenstvo so zameraním na osobnú asistenciu pre klientov s rôznym ťažkým zdravotným postihnutím, ich rodinných príslušníkov a osobných asistentov. V regióne Žilina, resp. pre celý Žilinský samosprávny kraj zabezpečuje Agentúra osobnej asistencie Žilina aj osobné podporné služby. To jej umožňuje byť v priamom kontakte s klientmi a hľadať spolu s nimi riešenia “šité na mieru.” V tomto duchu vedie databázu užívateľov osobnej asistencie a databázu záujemcov o túto prácu. Realizuje s nimi osobné pohovory, vďaka čomu dokáže sprostredkovať vhodných asistentov pre užívateľov a naopak.

Koho hľadáme

- osobných asistentov pre osoby s ŤZP v regióne Žilina a okolie a pre celý Žilinský samosprávny kraj - dobrovoľníkov a priaznivcov pre našu komunitu

Čo ponúkame

- flexibilný pracovný čas - možnosť odpočítania si paušálnych výdavkov až do výšky 60% - osobný asistent je poistenec štátu na zdravotné poistenie - ak osobný asistent odpracuje 140 hod. mesačne (a viac) a nemá iný príjem, môže byť poistencom štátu pre dôchodkové poistenie -nezdaňuje sa celá vyplatená odmena ako pri tvz. "brigádach" - výkon činnosti osobnej asistencie je možný aj popri inom zamestnaní, štúdiu, materskej dovolenke, či na dôchodku (vhodné pre študentov VŚ, ženy na materskej dovolenke, nezamestnaných aj v evidencii uchádzačov o zamestnanie na Úradoch práce soc. vecí a rodiny) - maximálna flexibilita: miesto výkonu osobnej asistencie je všade tam, kde osoba ŤZP pomoc potrebuje (napr. v domácnosti, na športovisku, pri preprave, ... )