Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

Kto sme

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR o. z.(ďalej OMD v SR) je jedinou špecifickou organizáciou detí a dospelých s rozmanitými svalovými ochoreniami s celoslovenskou pôsobnosťou. Našim poslaním je presadzovanie práv a špecifických potrieb dystrofikov v spoločnosti, aby aj ľudia s veľmi ťažkým telesným postihnutím mohli viesť nezávislý život podľa svojich predstáv. Súčasne chceme odovzdávať verejnosti pozitívny príklad zvládania dôsledkov rozsiahleho telesného postihnutia. Cieľom je poskytovanie všestrannej a adresnej pomoci členom s rôznymi svalovými ochoreniami a iným ťažkým telesným postihnutím s podobnými dôsledkami. Našou víziou je spoločnosť bez akýchkoľvek bariér, v ktorej budú mať aj ľudia so svalovou dystrofiou vytvorené rovnocenné podmienky na plnohodnotný život, aby mohli študovať, pracovať, venovať sa záujmom, založiť si rodinu, samostatne bývať. Medzi naše hlavné aktivity patrí špecializované poradenstvo pre ľudí s akýmkoľvek zdravotným postihnutím (ďalej ZP), Agentúra osobnej asistencie, požičovňu kompenzačných pomôcok, vydávame odborných publikácii, organizujeme kampaň Belasý motýľ (23 rokov), letné tábory a pobyty a športové podujatia v hre boccia, florbal na elektrických vozíkoch, šach a mnohé iné.

Koho hľadáme

Hľadáme ľudí na pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím pri úkonoch, pri ktorých potrebujú pomoc. Kto sa môže stať osobným asistentom Osobný asistent pre osobu s ŤZP nie je opatrovateľ. Preto ním môže byť osoba staršia ako 18 rokov, nevyžaduje sa špeciálne vzdelanie alebo kurz. Osobný asistent pomáha, asistuje pri bežných činnostiach, poskytuje svoje schopnosti a fyzickú silu klientovi. Mal by byť empatický, slušný a zodpovedný, diskrétny, motivovaný vykonávať takúto prácu. Čas a úkony, pri ktorých sa asistuje si dohaduje uživateľ osobnej asistencie a osobný asistent individuálne. Zápis v Agentúre je bezplatný.

Čo ponúkame

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu je upravený v zákone č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. momentálna sadzba je 5,20 € za 1 hodinu odpracovanej práce. Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa vypláca mesačne na základe predloženého výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie za predchádzajúci kalendárny mesiac. Osobným asistentom poskytujú poradenstvo v oblasti administratívnych, daňových a odvodových povinností vrátane vypracovania daňového priznania.