Od emócii k poznaniu, n.o. – EDUMA
Od emócii k poznaniu, n.o. – EDUMA

Kto sme

V Edume vsádzame na inovatívne učenie. Cez zážitkové workshopy a tréningy vzdelávame kľúčových aktérov v oblasti vzdelávania, sociálnej práce a zamestnávania, ktorí rozvíjajú mladých a učia ich porozumieť potrebám ľudí s prekážkami v našej spoločnosti. Medzi naše najúčinnejšie nástroje patrí zážitkové učenie cez emócie a storytelling.

Čo ponúkame

Ponúkame zážitkové tréningy a workshopy. Naša 4-vé Akadémia rozvoja kritického myslenia znamená vychovávať, vzdelávať, viesť mladých ľudí k vnímavosti. Jedná sa o program akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti špecializovanej činnosti práce s mládežou. Iniciujeme rozvoj Vnímavej komunity - tj. Vnímavé školy, Vnímavé firmy a Vnímavé inštitúcie. Jedná sa o komunitu otvorenú k svojim členom a ľuďom s prekážkami v našej spoločnosti. Vytvorili sme portál onlinezivakniznica.sk, ktorý využíva najstaršiu a najefektívnejšiu metódu vzdelávania - storytelling. Taktiež vedieme a podporujeme Dobrovoľných poradcov, ktorí pomáhajú adoptovaným rómskym deťom žijúcim v nerómskom prostredí, v prijatí svojej identity. Využívame E-booky - príbehmi k poznaniu ako aj Virtuálnu realitu, vďaka ktorej sa môžete ocitnúť v koži človeka so znevýhodnením. Organizujeme Festival živých kníh, festival plný príbehov a zážitkového vzdelávania.