nezisková organizácia EPIC
nezisková organizácia EPIC

Kto sme

Prvá a jediná upratovacia služba na Slovensku, zamestnávajúca hlavne sluchovo ale aj inak zdravotne postihnutých ľudí, ktorej hlavným cieľom je pomoc pri začlenení do komunity a zlepšenie životnej situácie zdravotne postihnutých. Kvalitné a cenovo dostupné upratovanie s dôrazom na osobný prístup a spoločenskú zodpovednosť je ponúkané v Bratislave menším kancelárskym firmám a domácnostiam. Projekt zastrešuje nezisková organizácia EPIC od roku 2015.

Koho hľadáme

Hľadáme zodpovedných ľudí so sluchovým alebo iným zdravotným postihnutím, ktorí hľadajú príležitosť zárobku alebo nové pracovné skúsenosti. Prax nie je nutná. Od kandidátov na vykonávanie upratovacích prác sa vyžaduje tiež dochvíľnosť a zmysel pre poriadok.

Čo ponúkame

Ponúkame pravidelné brigády, 5-6 EUR brutto / hodina upratovania. Zabezpečíme podporu pri práci: sprevádzanie na prvé upratovanie, vysvetlenie postupu práce, podporné videá s inštrukciami a v prípade potreby využívame služby tlmočníka znakovej reči. Brigády sú flexibilné, vhodné pre ľudí so zdravotným postihnutím ktorí študujú, sú na rodičovskej dovolenke alebo čiastočnom invalidnom dôchodku.