NETACAD.SK
NETACAD.SK

Kto sme

Sme popredným partnerom v oblasti vzdelávania so špecializáciou na počítačové siete s najdlhšou históriou na Slovensku a Českej republike siahajúcou do roku 1999. Naše podporné centrum patrí dosahovanými výsledkami medzi najúspešnejšie v medzinárodnom meradle a dosiahnuté výsledky boli mnohokrát ocenené na medzinárodnej úrovni. Za naše úsilie a výsledky nám bol udelený status Cisco prémiového partnera. Ročne v našich akadémiách študuje viac ako 20 000 študentov stredných a vysokých škôl, pričom v tréningových centrách Ceelabs a TUKE študuje ročne viac ako 1300 študentov. Medzi naše výhody patrí využitie progresívnych výučbových a testovacích metód, vysoká odbornosť, spoľahlivosť a profesionalita, čoho zárukou sú certifikovaní lektori s najvyššou úrovňou kvalifikácie udelenou osobným odborným preskúšaním zástupcami spoločnosti Cisco. Máme skúsenosti z medzinárodných vzdelávacích projektov a výučbou nových zahraničných inštruktorov pôsobiacich na školách v Holandsku, Grécku, USA a podobne. V štatistikách spokojnosti našich klientov máme tu česť dlhodobo dosahovať median spokojnosti 5 z 5.

Čo ponúkame

Sieťový akademický program ponúka možnosti vzdelávania v rôznych oblastiach – od základných zručností v oblasti IT technológií a Internetu vecí, cez základy počítačových sietí, až po pokročilé znalosti návrhu a spravovania rozsiahlych počítačových sietí s cieľom prípravy na priemyselné certifikačné skúšky. Ponúkame: Vzdelávanie študentov a inštruktorov programu vo vybraných kurzoch s cieľom prípravy na priemyselné certifikačné skúšky CCENT, CCNA, CCNP Vzdelávanie študentov a inštruktorov programu v kurzoch zameraných na počítačovú bezbečnosť, kybernetickú bezpečnosť a bezpečnosť IoT s cieľom prípravy na priemyselné certifikačné skúšky CCNA Security a CCNA Cyberops Vzdelávanie študentov v iných oblastiach IT ako kurzy zamerané na Internet vecí, programovanie v C++, Linux a podobne. Študijné materiály v anglickom jazyku prostredníctvom jedinečnej online interaktívnej vzdelávacej platformy. Prostredie pre testovanie vedomostí. Doplnkové zdroje, videá a podporné materiály a softvér ku kurzom.

Jazykové znalosti

Angličtina: a2

Počítačové znalosti

Základná počítačová gramotnosť: Základy