Misia mladých, o.z.
Misia mladých, o.z.

Kto sme

Občianske združenie MISIA MLADÝCH bolo založené v roku 2003. Hlavnou činnosťou združenia je poskytovanie pomoci rodinám, ktoré sa ocitli v náročnej životnej situácii (strata živiteľa rodiny, zamestnania, zdravotné problémy členov rodiny…).
Učenie sa novým zručnostiam, pracovným návykom, vzdelávania sú niektorými z možností, ktorými sa snažíme viesť rodiny k ich vlastnej sebestačnosti.

Koho hľadáme

Hľadáme nielen dobrovoľníkov, ale aj ľudí, ktorí sú ochotní podporiť našu myšlienku- viesť rodiny, ktoré sa ocitnú v náročnej životnej situácii k sebestačnosti.

Čo ponúkame

Rodinám v náročných životných situáciách ponúkame odbornú pomoc a poradenstvo, ale aj skúsenosti s pestovaním, pečením, zaváraním, zbieraním byliniek. Občianske združenie Misia mladých dáva taktiež rodinám príležitosť chovať dobytok, pestovať rôzne druhy cukiet a tekvíc, ktoré majú možnosť príležitostne predať.

Kde nás nájdete?