Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Kto sme

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) je ústredným orgánom štátnej správy pre: • riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z Európskej únie, • oblasť informatizácie spoločnosti, • oblasť investícií, • oblasť regionálneho rozvoja. V oblasti riadenia, koordinácie a dohľadu nad využívaním finančných prostriedkov z fondov EÚ, MIRRI SR koordinuje dodržiavanie rámcov na aktuálne programové obdobie, ako aj na nasledujúce roky 2021 až 2027 a zabezpečuje presadzovanie strategických cieľov Slovenska v oblasti poskytovania financií z eurofondov. V oblasti informatizácie MIRRI SR zabezpečuje centrálne riadenie informatizácie spoločnosti, tvorbu politiky jednotného digitálneho trhu a centrálnu architektúru integrovaného informačného systému verejnej správy a koordináciu plnenia úloh v danej oblasti. Aj prostredníctvom projektov Plánu obnovy a odolnosti podporuje digitálnu ekonomiku, konektivitu a digitálne zručnosti. V oblasti investícií MIRRI SR zabezpečuje strategické plánovanie a strategické projektové riadenie, ako aj koordináciu investičných projektov určených vládou SR. V oblasti regionálneho rozvoja MIRRI SR podporuje regióny prostredníctvom dotácií a regionálnych príspevkov pre projekty samospráv v najmenej rozvinutých okresoch.

Koho hľadáme

Hľadáme iniciatívnych a ambicióznych ľudí, pre ktorých je profesijnou výzvou zmysluplná práca v štátnom sektore s veľkým dopadom na Slovensko a ktorí sa neboja prijať zodpovednosť za zlepšovanie fungovania štátnej správy v oblastiach: IT, regionálny rozvoj, koordinácia a finančné riadenie prostriedkov EÚ, administratíva ministerstva.

Čo ponúkame

• Pružný pracovný čas • Príspevok na stravovanie • Príspevok do doplnkového dôchodkového sporenia • Motivačné finančné ohodnotenie • Možnosti vzdelávania • 5 dní dovolenky navyše • Možnosť pracovať z domu • Príjemné pracovné prostredie a kolektív • Cafeteria systém • ďalšie benefity podľa kolektívnej zmluvy