Mini Tech MBA for Women
Mini Tech MBA for Women

Kto sme

Mini Tech MBA je semestrálny vzdelávací program vytvorený špeciálne pre ženy. Počas troch mesiacov si doplníte nielen vedomosti, ale aj sieť kontaktov a sebaistotu v oblasti informačných technológií. Počas troch mesiacov získate: Vedomosti: Získate pevný základ v rôznych oblastiach IT a osvojíte si základnú terminológiu z tém ako napr. manažment softvérového vývoja, firemná infraštruktúra, fungovanie webu, databázy či programovanie. Prakticky si vyskúšate jazyky a nástroje ako Python, SQL alebo HTML. Podporujúcu komunitu: Čakajú vás zaujímavé spolužiačky, medzi nimi top manažérky, podnikateľky a špecialistky z IT a ne-IT organizácií. Popri tom absolvujete diskusie so šéfmi IT a zamestnancami startupov či veľkých firiem ako Google, Sygic, Accenture alebo Pixel Federation a navštívite konferencie ako napr. TechFest, CESCG, ReactiveConf a iné. Rozvoj osobnosti: Zameriavame sa aj na zvýšenie sebavedomia a schopnosti komunikovať. Absolvujete preto aj osobnostný test, workshopy o talentoch či ovplyvňovaní alebo hodinu s koučom.

Koho hľadáme

Program Mini Tech MBA for Women je určený pre všetky ambiciózne ženy, ktoré chcú vďaka technológiám kariérne rásť. Do programu sa zapájajú ženy, ktoré majú záujem získať digitálne zručnosti a priblížiť svoju profesiu smerom bližšie k IT. Doposiaľ ho absolvovali profesionálky prevažne z oblastí ako napr. projektový či produktový manažment, HR, consulting, financie, obchod, marketing alebo právo.

Čo ponúkame

- Prehľad a základy oblastí IT
- Zručnosti pre zvýšenie produktivity práce
- Užitočná sieť kontaktov v IT
- Praktické zadania
- Špičkoví lektori a experti z praxe
-Zlepšenie schopnosti spolupráce s IT profesionálmi
-70-85 hodín za semester popri práci či rodine preberané témy:
- 1. Manažment vývoja softvéru - postupy a roly
- 2. Programovacie jazyky - prehľad a využitie
- 3. Základy programovania - s Python a SQL
- 4. Hardvér, siete a bezpečnosť - vo firmách a doma
- 5. Internet a web - história a súčasné trendy
- 6. Analytika dát - základé koncepty a ukážky
- 7. Kariérny rozvoj - rozvoj talentu, ovplyvňovanie

Jazykové znalosti

Anglický jazyk: a2