MH Teplárenský holding, a.s.
MH Teplárenský holding, a.s.

Kto sme

MH Teplárenský holding a.s. (MHTH) prepája a zefektívňuje aktivity šiestich štátnych teplárenských spoločností v Bratislave, Trnave, Zvolene, Martine, Žiline a v Košiciach. Zabezpečujeme tepelný komfort a poskytujeme služby pre približne 320 000 domácností a asi 1 000 000 obyvateľov. Až 50 % obyvateľov je pripojených na naše centrálne zásobovanie teplom. Vyrábame ročne 2 600 GWh tepla a 650 GWh elektriny./NAŠE POSLANIE: Vytvárame férové partnerstvá pre váš komfort a budúcnosť. /NAŠA VÍZIA: MHTH – vlajková loď v energetických službách a prvá voľba pre všetkých./NAŠE HODNOTY: ZODPOVEDNOSŤ - CHARAKTERNOSŤ - PROFESIONALITA - TÍMOVOSŤ A SPOLUPRÁCA - CIEĽAVEDOMOSŤ - OTVORENOSŤ A ÚPRIMNOSŤ/ NAŠE SLUŽBY: Výroba a dodávka tepla a chladu, výroba a distribúcia elektrickej energie, služby energetickej efektívnosti, návrh a dodávka technológií pre vykurovanie, vetranie a chladenie, prevádzka a modernizácia energetických zariadení vo vlastníctve zákazníka, zabezpečenie činnosti energetického audítora /NAŠA BUDÚCNOSŤ: Nasadzovanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE), integrácia zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov, rozvoj zariadení na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla, náhrada fosílneho zemného plynu nízkoemisnými a obnoviteľnými plynmi, výroba vodíka a jeho akumulácia z prebytkov OZE, fotovoltaické elektrárne s veľkokapacitnými batériami

Čo ponúkame

Zdravotné benefity/Benefity k dôchodku/Benefity na pracovisku resp. Benefity pre pracovné tímy/Benefity pracovného voľna/tzv. Životné benefity/Platové a finančné benefity/Technické vybavenie zamestnancov/Profesionálny a osobný rozvoj.