Marel
Marel

Kto sme

Marel je svetovým lídrom v transformácii spôsobu spracovania potravín. Podporujeme výrobu vysokokvalitných, bezpečných a cenovo dostupných potravín poskytovaním riešení, služieb a softvéru pre hydinársky, mäsový a rybí priemysel, okrem novozískaných vertikál krmív pre domáce zvieratá, vodných krmív a rastlinných bielkovín. Udržateľnosť je jadrom nášho podnikania, naše prelomové riešenia znižujú odpad a zároveň zlepšujú výnosy a vytvárajú ekonomickú hodnotu. So sieťou približne 8 000 ľudí vo viac ako 30 krajinách sme vždy nablízku a pripravení pomôcť. Od prvého záblesku inšpirácie až po implementáciu riešenia sa zaviazali k dokonalosti vo všetkom, čo robíme. Spoločnosť Marel Slovakia s.r.o., založená ako strojársky výrobný závod v Nitre, je členom skupiny Marel. Marel vyrába celú škálu rôznych strojných zariadení, odkosťovacie linky, inteligentné linky na úpravu a porcovanie mäsa ako aj integrované počítačové systémy vyvinuté pre rôzne spracovateľské sektory potravinárskeho priemyslu.

Koho hľadáme

Sme tím riešiteľov problémov z celého sveta, hrdí na to, že pracujeme na premene budúcnosti potravín. Ako svetoví lídri v oblasti pokročilých riešení spracovania potravín môžeme prispieť k vytvoreniu sveta, v ktorom sa kvalitné potraviny vyrábajú udržateľným spôsobom a za dostupnú cenu – potrebujeme však práve Vás s rôznymi skúsenosťami a zručnosťami, ktorí nám v tom pomôžu.

Čo ponúkame

Nič sa nevyrovná pocitu, ktorý máte, keď robíte niečo, čo stojí za to žiť. To znamená, že návrat domov z práce s vedomím, že ste niečo zmenili, je len jednou zo skvelých vecí, ktoré môžete v Marel zažiť. Môžete tiež očakávať: Sloboda prevziať iniciatívu a mať vplyv na rastúci globálny obchod; Uznanie za vaše úspechy; Jasné ciele a realistické požiadavky; Prostredie dôvery a rešpektu