Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik

Kto sme

Štátny podnik Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky je poskytovateľ letových prevádzkových služieb. Úloha letových prevádzkových služieb je zabraňovať zrážkam medzi lietadlami, zabraňovať zrážkam lietadiel s prekážkami na prevádzkovej ploche, udržiavať plynulý a usporiadaný tok letovej prevádzky, poskytovať rady a informácie vhodné na bezpečné a hospodárne vykonávanie letov, informovať príslušné organizácie o lietadlách, po ktorých sa má pátrať alebo ktorým sa má poskytnúť záchranná služba a podľa potreby spolupracovať s týmito organizáciami. Podnik tiež poskytuje ďalšie služby, letecké telekomunikačné služby, leteckú informačnú službu, službu pátrania a záchrany a služby výcvikového strediska.

Koho hľadáme

Riadiaci letovej prevádzky

Čo ponúkame

- výcvik na získanie licencie zdarma
- študent je počas výcviku v pracovnom pomere so mzdou od 1030,- Eur, po získaní licencie je mzda od 2750,- Eur + prémie
- benefity podľa Kolektívnej zmluvy
- rekondičné pobyty

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk: b2

Anglický jazyk: b2